Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

email Mapa strony

Akty prawne

 

Ustawy

  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Rozporzadzenia

  1. Rozporządzenie Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

 

Inne

  1. Decyzja Nr 440 Ministra ON z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

Facebook Twitter