Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc prawna
 

email Mapa strony

Pomoc prawna

 

Weterani i weterani poszkodowani mogą korzystać z systemu darmowej pomocy prawnej, które działają w każdym powiecie.Pomoc prawna

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w ponad 1500 punktach. Zlokalizować je można między innymi przez Internet, posługując się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości mapą punktów pomocy. Co obejmuje pomoc prawna?:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniachlub o spoczywających obowiązkach, lub
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Powyższa pomoc może dotyczyć prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, podatkowego (z wyłączeniem spraw dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej). Przepisy wyłączają także udzielenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Przez kogo jest udzielana?

Pomoc prawna jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe pomoc prawną świadczą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Co zrobić aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Aby bezpłatnie korzystać z pomocy prawnej, należy:

  • posiadać status weterana lub weterana poszkodowanego,
  • zgłosić się do jednego z punktów udzielających darmowej pomocy prawnej,
  • wypełnić krótkie oświadczenie osoby uprawnionej.

Bezpłatną pomoc prawną oraz porady psychologiczne (w sprawach dotyczących udziału w misjach poza granicami kraju bądź ich następstw) udziela również Zespół Wsparcia Weteranów w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa: kierownik zespołu - tel. 261 842 074, radca prawny - tel. 261 842 077, psycholog - tel. 261 842 078. E-mail do zespołu: weterani@ron.mil.pl.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646849.

 

Facebook Twitter