Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

email Mapa strony

Informacje ogólne

 

Narodowe Siły Rezerwowe – ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dyspozycyjność ta doceniana jest finansowo. NSR

Źródłem naboru do NSR są zarówno mężczyźni jak i kobiety jako byli żołnierze zawodowi, żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i wyszkoleni żołnierze rezerwy. Nabór kandydatów ma w zasadzie charakter terytorialny. Pozyskanie chętnych spoza danego województwa, jest dopuszczalne w przypadku braku kandydatów o wymaganych kwalifikacjach niezbędnych do uzupełnienia stanów osobowych jednostki. O służbę w NSR może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierz, który odbył zasadniczą służbe wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskowa, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź odbywał służbę kandydacką.

Rozpoczęcie służby w ramach NSR jest poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego. Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawiera z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia (w przypadku kobiet - na okres ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie) z możliwością jego ponownego nadania. Kontrakt jest zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Facebook Twitter