Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji
 

email Mapa strony

Udostępnianie informacji

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu jest udostępniana na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

ustnej lub telefonicznej

241 646 506

pisemnej (wniosk)

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec

elektronicznej – za pośrednictwem e-maila

wkuboleslawiec@ron.mil.pl

lub

ePUAP

dostarczony osobiście

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.